Co je to metylglyoxal

Nejdrahocennější med z područí divoké a přitom přenádherné krajiny Nového Zélandu je zdrojem nevídaných a bezesporu význačných vlastností. Na tento produkt se specializují zpravidla novozélandské včely, v jejichž stravě se objevuje slaďoučký roztok z kvítků rodu Leptospermum, přezdívaných mnohými generacemi původních obyvatel jako Manuka. Tato zmíněná rostlina upřednostňuje stanoviště s nejčistším prostředním, kde kromě tohoto keře se daří i jiné jedinečné květeně.

Včelí plást

Kvalita manukového medu

Obecně kvalita medových produktů jde samozřejmě v ruku v ruce s tím, z kterých květů druhů rostlin pochází. Toto tvrzení platí dvojnásobně u manukového medu. Kromě toho na celkovou vlastnost medového produktu má vliv celá řada podmínek, k těm nejhlavnějším se řadí období bez dešťů, enormního sucha a nadměrného slunečního záření. Nektar květů z nenáročné dřeviny Manuka se skládá z hojných složek, jejž se účastní přeměny na sloučeninu, jako je např. methylglyoxal. Většinou k těmto složitějším pochodům dochází zkrátka v prvé řadě v těle blanokřídlého hmyzu v průběhu transportu do včelího úlu, za druhé během skladování a tím pádem i v rámci fáze dozrávání.

Čerstvě hustě sladká tekutina ojedinělého zbarvení má na začátku nízkou koncentraci této sloučeniny. Jakmile se při skladování teplota ustálí na přijatelné hodnotě okolo třiceti sedmi stupňů, potom v medu se zvyšuje množství organické sloučeniny neboli methylglyoxalu. To bylo vědecky dokázáno. Vědci mohou také dnes již s jistotou konstatovat, že na tomto procesu se vehementně podílí klíčová sloučenina dihydroxyaceton. Tu někteří dobře znají pod názvem glyceron. Jde v podstatě o monosacharid, který spadá do přirozeného metabolického stavu a ten se odborně nazývá ketóza.

Díky methylglyoxalu má med  antibakteriální účinky

O organické sloučenině methylglyoxalu lze prozradit, že se v různých tělech živočichů vytváří v podobě vedlejšího produktu a to se děje při procesu zpracování jednotlivých látek přijímaných v potravě. Jedná se o jednu z předních složek s aktivnější povahou, jež stojí za neperoxidovou reakcí. Ta probíhá tak, že samotná sloučenina methylglyoxal započne reakci s unikátním jednoduchým proteinem obsaženým v medovém produktu. Díky tomu se v medu silně projeví jak protizánětlivý, tak i antibakteriální účinek.

Z provedených výzkumů lze jednoduše odvodit, že v manukovém medu se ukrývá nezvyklé množství důležité složky (methylglyoxalu). Což tento medový produkt povyšuje do řádu medů té nejšpičkovější kvality.

Je zcela běžné, že v jednotlivých šaržích manukového medu se nachází odlišné množství této účinné látky. Platí zde jedna zásada, že čím je vyšší koncentrace methylglyoxalu v medu, tím je samozřejmě účinnější antibakteriální vlastnost.


Mohlo by vás také zajímat